Jdi na obsah Jdi na menu

Obchodní podmínky

 

 1. Používáním mých webových stránek, facebooku a mých produktů berete na vědomí, že se jedná o autorská díla, jejichž texty, fotografie, data a grafická schémata nelze použít bez předchozího písemného souhlasu autora.

 2. Výjimkou k autorským právům je sdílení na facebooku, pokud odkazuje na původní zdroj díla.

 3. Svévolné šíření elektronických knih (iKniha, eBook), včetně iKnih zdarma, je nepřípustné a bude řešeno právní cestou.

 4. Předáním e-mailu nebo žádosti o přidání do facebookové skupiny souhlasíte s dalším používáním elektronických kontaktů mou osobou a v souladu s tématem, pro jaké jste mi své kontakty předal(a).

 5. Vaše elektronické kontakty nebudou předány dalším osobám. Na toto ujednání se nevztahuje jednání poskytovatele webových stránek, facebooku a e-mailových služeb, za které nemohu nést zodpovědnost.

 6. Předáním fotografie a informací elektronickou cestou (e-mailem, do facebookové skupiny) vyjadřujete souhlas s případným použitím v mých autorských dílech, samozřejmě s uvedením vašeho jména, ale na druhou stranu bez nároku na honorář.

 7. Nenesu odpovědnost za případné újmy a škody vzniklé samostatným jednáním čtenáře mých autorských děl.

 8. Autorská díla jsou určitým zdrojem inspirace a informací, které ale musí být tříbeny svobodným a odpovědným úsudkem čtenáře.

 9. Svými texty a grafikou nenarážím na práva a povinnosti druhých osob, ani na kvalitu jejich služeb a výrobků; pouze dávám čtenáři možnost uvažovat o nich jinak, kritičtějším i více tvůrčím způsobem.

 10. Veškeré informace, inspirace a návody v autorských dílech uvedené, a také moje konzultace, nenahrazují roli vašeho architekta, projektanta, stavební firmy a specializovaných řemeslníků a odborníků.

 11. Nikdy necitujte má díla, vyjma sdílením na facebooku, pokud k tomu nemáte můj předchozí písemný souhlas.

 

Podepsán autor:

Mgr. Petr Rejzek